top of page
חיפוש

עיסוי תינוקות

מגע הוא צורך אנושי ראשוני ובסיסי. המגע הפיזי הוא בעצם, דרך ההתקשרות הראשונה של ההורים עם התינוק ותהליך ההתקשרות הוא התהליך המשמעותי ביותר...

הנקה- כמה עובדות מעניינות וחשובות 🤱

✔ ייצור החלב בשד מתחיל כבר בהריון סביב השבוע ה-16-20 ✔ מהלך הלידה משפיע הן פיזית והן הורמונלית על ההנקה, על קישרי הדיאדה- אם- תינוק ועל...

bottom of page